Usluge

Edukacije i seminari složeni prema vašim potrebama

SAVJETOVANJE O REGULATIVAMA I EDUKACIJA

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka je regulativa koja je stupila na snagu i u punu primjenu u svim zemljama članicama EU 25.5.2018. godine i odnosi se na sve tvrtke u EU, a i sve ostale organizacije u svijetu koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke građana EU. Provjerite da li ste usklađeni!

DPO PROGRAMI I EDUKACIJA

GDPR Uredba definira obveze imenovanja, kvalifikacije i zadatke Službenika za zaštitu podataka (čl.37-39). Česta su pitanja u praksi npr: “Treba li nam DPO i ako ne da li ga je ipak dobro imenovati?”, “Što točno DPO radi?”, “Da li je odgovoran za eventualno kršenje Uredbe?”. Činjenica je da je DPO potpuno nova struka kakva prije nije postojala. Naši DPO programi i usluge pomažu Vam da riješite sve DPO izazove.

POSLOVNO SAVJETOVANJE I EDUKACIJA

Područja poslovnog i tehnološkog savjetovanje najpotrebniji su paketi usluga za sve tvrtke koje se žele „ubaciti u vlak“ modernog poslovanja u 21. stoljeću. Moderno poslovanje nezamislivo je bez uporabe tehnologije, a digitalna transformacija upravo postavlja temelje modernog poslovanja. Naravno, nema modernog poslovanja niti bez zaposlenika koji su spremni i sposobni transformirati tvrtku u smjeru modernog digitalnog poslovanja.

PRAGMATEKH POSLOVNA I PODUZETNIČKA AKADEMIJA

Programi poslovne i poduzetničke akademije omogućavaju sveobuhvatno obrazovanje za vlasnike, management i timove u tvrtkama na čitavom nizu tema, od upravljanja i organizacije, vođenja financija, operacija, upravljanja tehnologijom, prodaje i marketinga, upravljanja ljudskim potencijalom.