Savjetovanje o regulativama i edukacija

GDPR implementacija
1-dnevna radionica

GDPR implementacija u praksi
3-dnevni seminar

GDPR „ključ u ruke“
Savjetovanje pri usklađenju

Revizija djelomičnog usklađenja
Savjetovanje do punog usklađenja